voetreflexologie


Voetreflexzonetherapie is een ervaringstherapie. Toepassing van deze behandelmethode blijkt zeer goede resultaten te geven. Bij onderzoek van de voeten blijkt dat vooral op de voetzool zones voorkomen die corresponderen met de organen in het lichaam. De ligging van de orgaanzones op de voetzool lijkt sterk op het patroon van de organen in het lichaam.

 

Er bestaat geen eenduidige verklaring waarom het lichaam op deze wijze op de voeten wordt geprojecteerd. De ervaring leert echter dat een goede voetreflexbehandeling een krachtige stimulans kan zijn waardoor het lichaam in balans komt. Het stimuleert de homeostase (het zelfherstellend vermogen) van het lichaam om weer optimaal te werken.

 

Binnen de voetreflexologie zijn er verschillende technieken ontwikkeld voor een behandeling.

Ik maak gebruik van zowel de BER methode als de Ingham methode, afhankelijk van de cliënt en de klachten.