segmentale massage


Het blijkt dat er in het menselijke lichaam samenhangende structuren bestaan die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten, een aantal bloedvaten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden.

 

De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waar de verbindende ruggenmergzenuw ontspringt.

 

Een verhoogde spiertonus wordt vaak door overbelasting veroorzaakt, bijvoorbeeld door sporten of teveel computergebruik. Chronische overbelasting leidt tot pijnlijke spieren en gewrichten, duurt deze situatie te lang dan kunnen andere onderdelen binnen deze metameer minder goed gaan functioneren.

 

Andersom kunnen storingen in inwendige organen en de functies daarvan zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verklevingen en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen.

In een spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie, waardoor in die spier soms een pijnlijke plek (tenderpoint en/of triggerpoint) ontstaat. Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking.

 

Het zenuwstelsel en het endocriene systeem werken altijd als een samenhangend geheel. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden. Deze worden immers ook aangestuurd door het zenuwstelsel.

 

Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste keuzes te maken. De oorzaak van het symptoom hoeft niet altijd in een orgaan of spier te liggen maar kan ook komen door bijvoorbeeld een onevenwichtige arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.

 

Segmentale massage is erop gericht de juiste prikkel te geven in die segmenten die klachten geven door middel van speciale massagetechnieken. Deze prikkels stimuleren de huid, spieren, het zenuwstelsel en de homeostase zich te herstellen en weer in evenwicht te komen.