massage therapie


Er zijn verschillende redenen om voor een massage behandeling te kiezen. Overbelaste spieren, spierpijn aan nek en schouders en stress zijn de meest voorkomende redenen.

Een massage behandeling stimuleert o.a. de bloedsomloop, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen voor het lichaam beter worden aangeleverd aan o.a. de organen, spieren en de huid.

 

Massage therapie is gericht op het verhelpen of het verlichten van klachten aan het lichaam. Bij massage therapie wordt gebruikt gemaakt van klassieke massage, segmentale massage en/of voetreflexologie.


De praktijk is aangesloten bij de NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten) en de RBCZ (Register van Beroepsoefenaren Complementaire Zorg). Deze beroepsvereniging staat borg voor een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten leden. De NVST eist van haar therapeuten handhaving van kwaliteit onder andere door bij- en nascholingen verplicht te stellen.  


vergoedingen

Doordat de praktijk is aangesloten bij de NVST en de RBCZ komen massagtherapie behandelingen geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking bij de meeste zorgverzekeraars. Complementaire/Alternatieve zorg valt onder de aanvullende verzekeringen, dit gaat niet ten koste van het eigen risico. 

Hier een overzicht welke zorgverzekeraars de behandelingen vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Heb je een klacht en komen we er samen niet uit dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. 

Voor de bescherming van de consument is La Luna Llena aangesloten bij stichting Zorggeschil, conform de wet Wkkgz.


Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten