massage therapie


Er zijn verschillende redenen om voor een massage behandeling te kiezen. Overbelaste spieren, klachten aan nek, schouders en onderrug en langdurige stress zijn de meest voorkomende redenen.

 

Massage therapie is gericht op het verhelpen of het verlichten van klachten aan het lichaam. Bij massage therapie wordt gebruikt gemaakt van klassieke massage, segmentale massage en/of voetreflexologie.


De praktijk is aangesloten bij de NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten) en de RBCZ (Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze beroepsvereniging en overkoepelende organisatie staan borg voor een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten leden. De NVST eist van haar therapeuten handhaving van kwaliteit onder andere door bij- en nascholingen verplicht te stellen.  

Lidnummer NVST: L2238

Lidnummer RBCZ: 107041R


vergoedingen

Doordat de praktijk is aangesloten bij de NVST en de RBCZ komen massagetherapie behandelingen geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking bij de meeste zorgverzekeraars. Complementaire/Alternatieve zorg valt onder de aanvullende verzekeringen, dit gaat niet ten koste van het eigen risico. 

 

Wil je weten of jouw aanvullende zorgverzekering de behandeling vergoed, dan adviseer ik je contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Onderstaande gegevens geven duidelijkheid aan de zorgverzekeraar om welke behandeling het gaat en door wie;

Praktijknaam: La Luna Llena

Therapeut: Valérie Blom

A+ lid van de NVST, L2238

Opgenomen in het HBO register van de RBCZ, 107041R

Prestatiecode: 24005 - overige natuurgeneeskundige behandeling - massagetherapie


Klachten

Heb je een klacht en komen we er samen niet uit dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. 

Voor de bescherming van de cliënt is La Luna Llena aangesloten bij stichting Zorggeschil, conform de wet Wkkgz.


Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten


privacy

Als CAM-therapeut heb ik mij verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten, cliëntgegevens t.b.v. het dossier en andere  verstrekte gegevens.

Hoe ik omga met je privacy kun je lezen in de privacyverklaring.