privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING VOOR DEZE WEBSITE

 

Jimdo:

Deze site is gemaakt met behulp van Jimdo. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het cookiebeleid van Jimdo: https://www.lalunallena.nl/j/cookies/policy

 

La Luna Llena:

Privacy in de communicatie via telefoon en mail:

Gesprekken worden niet opgenomen en telefoonnummers worden niet opgeslagen.

Mails worden direct verwijderd zodra de communicatie is afgerond over het specifieke onderwerp. Mail adressen worden niet opgeslagen.

 

Partners en andere partijen:

 

De website www.lalunallena.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van mijn website liggen. Ik ben buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijs ik u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

 

PRIVACYVERKLARING GELDIG IN DE PRAKTIJK

 

Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast zal er bij de intake gezondheids- en medische gegevens vastgelegd worden uit uw verleden en heden die relevant zijn voor uw huidige klacht(en).

 

Ook worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd;

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email adres, naam van de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen volgens de richtlijnen van de AVG. 

Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U als cliënt heeft te allen tijde het recht tot inzage in het eigen dossier.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen indien u of uw andere zorgverlener hier om vraagt en alleen met uw expliciete toestemming. Dit zal in een apart document vastgelegd worden.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres, postcode en woonplaats

• Uw geboortedatum

• De datum van de behandeling

• Een korte omschrijving van de behandeling

• Het tarief van het consult

 

Privacy in de communicatie via telefoon en mail:

Gedurende het behandelingstraject sla ik uw voornaam en telefoonnummer op in mijn mobiel en uw voornaam en email adres in het mailprogramma. 

Zodra u klaar bent met het behandelingstraject zullen deze gegevens direct verwijderd worden.

Gesprekken worden niet opgenomen en mails worden direct verwijderd zodra de communicatie is afgerond over het specifieke onderwerp, bijvoorbeeld het verzetten van een afspraak.