life coaching


Loop je op dit moment vast in je leven en kom je er alleen niet uit? Dan is life coaching een effectieve manier om je verder te helpen. Life coaching omvat het hele leven, dus zowel persoonlijk, relationeel als werk gerelateerd.

 

Een life coaching traject is gericht op bewust worden van jezelf en van daaruit nieuwe keuzes maken. Met coaching krijg je door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten begeleiding om alles weer op een rijtje te krijgen. Om helderheid te krijgen, inzichten te verkrijgen, eens op een andere manier naar situaties/mensen te kijken, weer in balans te komen.

 

Inzicht krijgen in hoe jij als mens functioneert begint met het herkennen van je manier van denken en voelen en het daaruit voortvloeiende gedrag. Dit herkennen doe je door middel van empathisch luisteren naar jezelf. Oftewel vriendelijk luisteren naar jezelf, zonder oordeel en met een open mind. Luisteren naar wat je hoofd, hart en lichaam te vertellen hebben. Je denken, voelen en doen in evenwicht brengen creëert de ruimte om je zelf op de best mogelijke manier tot uitdrukking te brengen.

 

Onderwerpen die aan bod kunnen komen gedurende een life coaching traject zijn o.a. zelfreflectie, kwaliteiten en valkuilen, overtuigingen, gedrag, empathisch vermogen, zelfvertrouwen, grenzen stellen en (mis)communicatie.

 

Mijn bijdrage als coach is luisteren, begeleiden, ondersteunen, prikkelen, confronteren, relativeren en ordenen op een respectvolle en positieve manier.

 

Ieder mens is uniek, zo ook een life coaching traject. Het aantal sessies is per cliënt verschillend. Dit is o.a. afhankelijk van de reden voor een life coaching traject. Daarnaast bepaalt iedereen zijn eigen tempo.